Očuvanje staništa i bioraznolikosti

Ovo područje fokusira se na očuvanje morskih, kopnenih i slatkovodnih staništa te pripadajućih vrsta. Općenito je potrebno prikupiti informacije o prirodnim vrijednostima (vrste i staništa) i uslugama ekosustava kao prvi korak prema razumijevanju i poboljšanju njihovog stanja i očuvanja. Također je važno pratiti i bilježiti relevantne prijetnje prirodnim vrijednostima otoka.

Slatkovodna staništa (močvare, vodene lokve) na dalmatinskim otocima posebno su važna jer su uglavnom zanemarena i zarasla. Važno je kartirati, procijeniti i revitalizirati ova područja jer su to zaista dragocjeni dragulji otočke bioraznolikosti dok je istovremeno potrebno podizati svijest i educirati ljude o ulozi bioraznolikosti, kao i o prijetnjama i načinima smanjenja istih. Na kraju, podržavati će se i konkretne akcije koje će poboljšati stanje bioraznolikosti na otocima.

projekti očuvanja staništa i bioraznolikosti

  • ReefQuest: Cladocora Caespitosa Exploration (Association KPA Zadar)

    SAZNAJTE VIŠE
  • Zlarin Island Leaf Expansion (ILEX) (Udruga Tatavaka)

    SAZNAJTE VIŠE
saznajte više