DIEF je član Conservation Collectivea, globalne mreže lokalno usmjerenih zaklada za okoliš, proizašle iz prirodnog instinkta svih ljudi da štite ono što vole. Conservation Collective olakšava financiranje najučinkovitijih okolišnih inicijativa uz sustavno praćenje, upravljanje i programsku pomoć.

Snaga Conservation Collective-a se nalazi u sposobnosti replikacije svog modela na novim lokacijama, u efikasnom i učinkovitom prikupljanju sredstava te dijeljenju znanja i stručnosti unutar mreže. Kao dio globalne mreže, DIEF se ponosi pomicanjem granica, osnaživanjem zajednica i postizanjem rezultata.

UTJECAJ NA OKOLIŠ

Članovi Conservation Collective-a financiraju i provode projekte na kopnenim, morskim i slatkovodnim ekosustavima koji doprinose jednom ili više sljedećih ciljeva zaštite okoliša:

 • Očuvanje, zaštita i obnova prirodnih staništa

 • Stabilnost populacija autohtonih vrsta

 • Usporavanje i prilagodba klimatskim promjenama

 • Smanjenje onečišćenja

Društveni, ekonomski i kulturni rezultati

Dugoročni utjecaj na okoliš nije moguć bez promjena u ponašanju ljudi, poslovanja i politika, stoga također mjerimo koliko učinkovito naš rad postiže sljedeće rezultate:

 • Veće poštovanje ljudi prema prirodi

 • Djelovanje lokalnih politika, javnih institucija i medija na načine koji podržavaju očuvanje prirode

 • Poslovne organizacije sve više usmjeravaju svoje djelovanje prema zaštiti prirode

 • Promjene u javnom ponašanju i svijesti građana koje izravno čuvaju, štite i obnavljaju prirodni svijet

 • Smanjenje količine i poboljšano gospodarenje otpadom

 • Povećana upotreba niskougljičnih tehnologija

AKTIVNOSTI ZAKLADE PREGLED MODELA

Prikupljamo sredstva od pojedinaca i poslovnih subjekata te ih usmjeravamo prema lokalnim projektima obnove prirode, koji koriste i ljudima i planetu.

Lokalni tim osigurava sredstva i dijeli donacije, pri tome blisko surađujući s lokalnim organizacijama civilnog društva - mentorira, pruža praktičnu podršku i radi na izgradnji njihovih kapaciteta.

Radimo na ovaj način kako bi maksimizirali naš utjecaj i ostvarili dugotrajne promjene.

 • Radimo u suradnji sa lokalnim zajednicama

 • Potičemo učinkovitiju okolišnu filantropiju

 • Financiramo i podržavamo projekte koji izravno štite, čuvaju i obnavljaju staništa i vrste te sprječavaju i usporavaju klimatske promjene

 • Podižemo svijest ljudi o prirodi i njenoj vrijednosti

 • Poboljšavamo razumijevanje problematike očuvanja prirode

 • Promoviramo kolektivno djelovanje

 • Pomažemo poslovnim subjektima i organizacijama da djeluju održivo

 • Utječemo na vlade i lokalne institucije

Preuzmite našu teoriju promjene

Naš rad izravno se podudara sa sljedećim ciljevima UN-a Održivog razvoja: